11 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

Κοινοποιήστε το άρθρο

tromaktiko-300x225Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Θέρμης που εδρεύει στη Θέρμη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
  • 1 ΔΕ Χειριστών Σαρώθρου
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πολυ μηχανήματος)
  • 5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πολυ μηχανήματος)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλική Καραμούτσιου ή Μελίνα Ραμπίδου ή Άγγελο Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 2313-300742, 2313-300743).

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 21 Μαΐόυ έως και 30 Μαΐόυ 2014 και ώρες 8:00 π.μ.-13:00 μμ.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *