Θέσεις εργασίας στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 70

imagesΗ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε) καλεί στελέχη της, Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων της Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ.Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή έως 6 στελεχών για την ενίσχυση της στελέχωσης της Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ με έμπειρα στελέχη, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη ανταπόκριση της στις αυξανόμενες απαιτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στην ομαλή επιτέλεση των παγίων λειτουργιών της.

Αντικείμενο εργασίας των στελεχών θα είναι η υποστήριξη των λειτουργιών της Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ, που εντάσσεται στον Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας της ΚΥ. (βλ. Άρθρο 3, Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης).

Βασικές λειτουργίες του Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής & Ψηφιακής Τεχνολογίας είναι μεταξύ άλλων:

● Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διαχείρισης
● Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
● Υποστήριξη της οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων
● Υποστήριξη της ανάπτυξης, αναβάθμισης, λειτουργίας και συντήρησης της πληροφοριακής δομής της ΜΟΔ (λογισμικό, εξοπλισμός, δίκτυα, πληροφοριακά συστήματα, ιστοσελίδα κλπ)
● Προσδιορισμός απαραίτητων επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα (με σύνταξη προδιαγραφών) στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού
● Διαρκής υποστήριξη χρηστών σε θέματα λειτουργίας του ΟΠΣ

Για την Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις, τρείς (3) εκ των οποίων αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού, και τρείς (3) στην διαχείριση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, των λοιπών λογισμικών-πλατφόρμας και στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, για τις τρείς (3) θέσεις που αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού, ζητούνται στελέχη με ειδική γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

● ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων,
● μεθοδολογία διαχείρισης έργων πληροφορικής,
● σχεδιασμός σχεσιακής βάσης δεδομένων, pl/sql,
● υλοποίηση λογισμικού, κατά προτίμηση σε java,
● υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων

Για τις τρείς (3) θέσεις που αφορούν στην διαχείριση της βάσης δεδομένων και των υπολοίπων λογισμικών-πλατφόρμας, καθώς και στην εγκατάσταση σταθμών εργασίας χρηστών, ζητούνται στελέχη με ειδική γνώση και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

● διαχείριση βάσεων δεδομένων, κατά προτίμηση Oracle RDBMS,
● διαχείριση application server,
● διαχείριση LDAP ή identity management,
● διαχείριση BPEL ή BPM,
● διαχείριση mail server,
● διαχείριση ιστοσελίδων και web server,
● διαχείριση δικτύου, παραμετροποίηση routers.
● εγκατάσταση και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
● εγκατάσταση και συντήρηση microsoft windows και office,
● δημιουργία προφίλ χρήστη στα microsoft windows, σύνδεση στο δίκτυο.

Για το σύνολο των θέσεων απαιτούνται:

  • Ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
  • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ανάληψης ευθυνών
  • Αποτελεσματικότητα, στοχοθέτηση

Συνεκτιμώνται :

  • Γνώσεις και εμπειρία διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης ΕΣΠΑ
  • Εμπειρία σε διοίκηση έργων ή προγραμμάτων
  • Ευχέρεια στη σύνταξη κειμένων και αναφορών
  • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής ή γαλλικής

Η έναρξη ανάληψης καθηκόντων θα είναι άμεση.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εκτιμούν ότι οι γνώσεις τους, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ανωτέρω αντικειμένου, μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλοντας το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτεται (έως 3 σελίδες).

Αναλυτικά, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει των απαιτήσεων της πρόσκλησης, από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Προ-επιλογή ενδιαφερομένων για εξέταση σε βάθος, μέσω προσωπικής συνέντευξης, των επαγγελματικών και προσωπικών χαρακτηριστικών των ενδιαφερόμενων που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης.
  • Τελική επιλογή επικρατέστερων υποψηφίων από τη Διοίκηση της ΜΟΔ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προβλέπεται η διενέργεια συνεντεύξεων με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά (ekountiou@mou.gr) το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014 στη ΜΟΔ Α.Ε Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τ.Υ.Δ.Α.Α.Δ.), με την ένδειξη στο θέμα: «Κάλυψη θέσεων Ομάδας Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής ΟΠΣ». Η ΜΟΔ θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της υποψηφιότητάς σας με απαντητικό email το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την λήξη υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση μη λήψης της βεβαίωσης παραλαβής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την επιβεβαίωση της παράδοσης της αίτησής τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το στέλεχος του Τ.Υ.Δ.Α.Α.Δ. Ε. Κούντιου (τηλ. 213 13 10 160).

Προκήρυξη – Αίτηση

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Sagiakos
Προηγούμενο άρθρο
Συμπληρωματική προκήρυξη για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Μενού