Τομεάρχης Δακοκτονίας στον Εβρο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 183

images-73Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ-ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου που εδρεύει στην Αλεξ/πολη στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2014» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 Τομεάρχη Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων και εν ελλείψει, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ.68100 Αλεξανδρούπολη, υπόψη Δημ. Μητρουλάκη (τηλ. 2551357198).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διοικητικοί στη Διεθνή Διαφάνεια στη Γερμανία
Προηγούμενο άρθρο
Διεθνές συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις στην κλασική φιλολογία
Μενού