12 θέσεις στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (7)Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) προκηρύσσει το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Οι εν λόγω καθηγητές θα διορισθούν από 01 Σεπ. 2014 έως 31 Αυγ. 2015 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατά βασικό τομέα εκπαίδευσης, είναι οι παρακάτω

(1) Ένας Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εν ενεργεία ή εν συντάξει, κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών – Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής.

(2) Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας.

(3) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, για Οικονομικά Θέματα.

(4) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στα θέματα Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών, Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Οπλικών Συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανάλογες γνώσεις

(5) Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοίκησης – Διεύθυνσης και Ηγεσίας.

Οι προς πλήρωση θέσεις σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι οι παρακάτω

(1) Μια θέση για θέματα Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής και Υψηλής Στρατηγικής.

(2) Μια θέση για θέματα Διεθνούς Δικαίου – Διεθνών Οργανισμών.

(3) Μια θέση για θέματα Περιφερειακής Ασφάλειας στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον.

(4) Μια θέση για θέματα που άπτονται θεωριών της Ηγεσίας και γνώσεων επί βασικών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης.

(5) Μια θέση για θέματα Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.

(6) Μια θέση για Εθνικά θέματα εντός του Εγγύς Γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

(7) Μια θέση για θέματα διαχείρισης Κρίσεων – θεωρίες παιγνίων και διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα :

α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.

β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

δ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί  τελεσίδικα για λιποταξία ή ανυποταξία.

ε. Να έχουν υγεία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α. Ο διπλωματικός πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη και να είναι, είτε εν ενεργεία υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε επίτιμος.

β. Οι λοιποί Καθηγητές πρέπει να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων αυτών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή να έχουν προσληφθεί σε αυτά με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980. Επίσης, πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις, (του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντικειμένου) και να γνωρίζουν ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο.

γ. Για την πρόσληψη συνεκτιμάται ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας, καθώς και το συγγραφικό έργο και η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα.

δ. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν παρόμοια επιστημονικά προσόντα, η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στη Σχολή λαμβάνεται υπόψη ως ενισχυτικό κριτήριο για την επιλογή και το διορισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνεται :

(1) Είτε προσωπικά από τους υποψήφιους ή από αντιπροσώπους τους, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας / Κεντρική Γραμματεία (Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως).

(2) Είτε με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση : Σχολή Εθνικής Άμυνας, Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως, ΤΚ 113 62. β. Πληροφορίες και έντυπα για συμπλήρωση παρέχονται από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, κάθε εργάσιμη ημέρα από 0900 έως 1300 ώρα, στα τηλέφωνα 210-8896510 ή 6549.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *