20 θέσεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (5)Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας.Οι θέσεις είναι:

  • 101 Δήμος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 8 μήνες 4
  • 102 Δήμος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) 8 μήνες 1
  • 103 Δήμος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 8 μήνες 15

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50122 και κ. Χατζίκου Πηγής (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50.121).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22-05-2014 έως 02/06/2014. 

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συμπληρωματική προκήρυξη για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Προηγούμενο άρθρο
8 άτομα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μενού