Θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλκηδόνος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

αρχείο λήψης (7)O Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Οδηγός (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (για την επάνδρωση του press container)
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων [Διαξονικού Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ)]

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1) Δήμος Χαλκηδόνος (Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας) Τέρμα Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 57007, Χαλκηδόνα (Υπεύθυνοι: α) κ. Δημήτριος Τσιουρίδης και β) κ. Ελένη Καρκαμάνη – Τηλέφωνα 23913-30210 και 23913-30251).

2) Δήμος Χαλκηδόνος (Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων) Έδρα του Δήμου, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αναστασίας Δραγανίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23913-30151) και κ. Σωτήρη Νακόπουλου (τηλ. Επικοινωνίας: 23913-30161).

3) Δήμος Χαλκηδόνος (Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου) Ρήγα Φεραίου 58, Τ.Κ 57003, Άγιος Αθανάσιος (Υπεύθυνοι: α) κ. Κυριάκος Ζάννης β) κ. Κων/νος Χατζόπουλος γ) κ. Γεώργιος Πυρετζής και δ) Παναγιώτα Χριστάνη – Τηλέφωνα 2313-300176, 2313-300167, 2313-300173, 2313-300134, 2313-300154).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Vodafone
Προηγούμενο άρθρο
15 θέσεις στη ΔΕΗ για τα Δωδεκάνησα
Μενού