13 θέσεις στη ΔΕΗ Κυκλάδων

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (4)Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Σίφνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, και ΑΣΠ Μυκόνου) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

  • 201 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 2
  • 202 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1
  • 203 ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 2
  • 204 ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1
  • 205 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1
  • 206 ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 2
  • 207 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 3
  • 208 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας σε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ και ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλής, τηλ.: 22870-31257, 22870-22096.
2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ και ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ.: 84401, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ Α. Δημήτριος, τηλ.: 22840-52511.
3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: 22860-33430.
4. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ, Περιοχή ΧΑΡΑΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ.: 84600, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Πέρρος, τηλ.: 22890-22253.

Yποβολή Aιτήσεων από 27.05.2014 έως 06.06.2014

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *