Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Exelixis Software

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

Exelixis SoftwareΗ Exelixis Software αναζητά άτομα που μπορούν να στελεχώσουν τα τμήματα της σύμφωνα με τα παρακάτω προφίλ ειδικοτήτων.

Παραμετροποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Developer)

Κωδικός: #SD003

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:
Συγγραφή κώδικα για την υλοποίηση προτεινόμενης ανάλυσης
Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος.
Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος πριν την παράδοση της λύσης για εγκατάσταση
Διαχείριση βάσεων δεδομένων

Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή συναφούς τομέα
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση: SQL, Visual Basic, C#, Report Designers, .Net Frameworks (C#, ASP, VB)
Γνώση άριστα του MS Office
Γνώση Αγγλικών
Δίπλωμα Οδήγησης
Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
Κατανόηση εμπιστευτικών θεμάτων και προστασίας δεδομένων

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Σύμβουλος Μηχανογράφησης (Software Consultant)

Κωδικός: #SC001

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:
Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων.
Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων.
Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών μελετών, επίτευξη συμφωνιών.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενο πελατολόγιο.

Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ από σχολές Διοίκησης επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών ή εμπειρία / προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο χρόνια.
Άριστη γνώση Microsoft office.
Γνώση Αγγλικών.
Δίπλωμα οδήγησης.
Θα ληφθεί υπόψη γνώση hardware, software, βασικών IT θεμάτων.
Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στηριγμένη σε πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου.
Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα.
Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών.
Διαπραγματευτικές ικανότητες.

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
H Δημιουργίας του Ταμείου Χρηματοδότησης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Α. ΝΙΚΑΣ ΑΕ
Μενού