Πρόσληψη 9 ατόμων στη ΛΖ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Κόρινθο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

images-72Η ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο  ως εξής:

  • ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων – 6 θέσεις
  • ΔΕ Νυχτοφυλάκων – 2 θέσεις
  • ΥΕ Καθαριστών/στριών – 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007- ΚΟΡΙΝΘΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 27410-32650 και 27410-32630)  έως 30.05.2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός έως 1.500 ευρώ
Προηγούμενο άρθρο
12 προσλήψεις στο Δήμο Παγγαίου
Μενού