16 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη (ΙΣΤ ΕΠΚΑ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 15

images-85H ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών της ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου) για του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 11 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
  • 2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
  • 2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ.Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ. 546 46 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ιοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΙΣΤ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 801402).

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
49 θέσεις εργασίας στη Λαμία
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινούν οι εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
Μενού