10 προσλήψεις στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (23)Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ατόμων έκτακτου προσωπικού ως κατωτέρω:

α. οκτώ (8) άτομα κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και

β. δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Οδηγών (υδροφόρας)

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για το πρόγραμμα «Φύλαξη και προστασία των παρυφών του Υμηττού, του Λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου, καθώς και την πυρασφάλεια αυτών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών , να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας :

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη. Υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται εάν τους τελευταίους 12 μήνες έχουν εργασθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακώς εργαζόμενοι.

Προκειμένου για τους οδηγούς κατηγορίας ΔΕ, απαιτείται επίσης:

α. Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εναλλακτικά απολυτήριος τίτλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχη εμπειρία 3 ετών
β. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός ), εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *