13 προσλήψεις στο Δήμο Ναυπλίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

odokatharistes_1Ο ∆ήμος Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαπέντε (13) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι θέσεις είναι:

  • 10 ΥΕ Εργατών καθαριότητας γενικών καθηκόντων
  • 2 ∆Ε 29 Οδηγών απορριµµατοφόρων
  • 1 ∆Ε 28 Χειριστής µηχανηµάτων έργων (σαρώθρου οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ.21100, απευθύνοντάς την στο τµήµα ανθρώπινου δυναµικού ∆ήµου Ναυπλιέων υπόψη κου Γεωργίου Αλεξίου (τηλ. επικοινωνίας: 27523-60926). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *