2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νεμέας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 94

images (26)Ο Δήμος Νεμέας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νεμέας , που εδρεύει στη Νεμέα  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

  • 102 Δήμος Νεμέας Νεμέα Εργάτες καθαριότητας δημοτικών κοιμητηρίων 8 μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β, Τ.Κ. 205 00 Νεμέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Δημάκη Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: 27460-23735).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  από 23-5-2014 έως 2-6-2014

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Το 14o Athens Jazz Festival ξεκινά στην Τεχνόπολη 29 Μαΐου
Προηγούμενο άρθρο
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής
Μενού