20 προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω

Κοινοποιήστε το άρθρο

skaptika-xeiristes-300x150Ο Δήμος Αιγάλεου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω, που εδρεύει στο Αιγάλεω  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Φορτηγών – Απορριμμ/ρων Γ΄κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστές Φορτωτικών Μηχανημάτων
  • 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
  • 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ, Τ.Κ. 122 43 απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, υπόψιν κας Ζυμβραγάκη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας: 2132044906 -2132044959).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *