61 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κω

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

αρχείο λήψης (7)Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ένα (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ομάδας Ε΄  τάξης Γ΄)
  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ομάδας Β΄  τάξης Δ΄)
  • 48 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ.85300 Κως, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Χατζηγιακουμή Καλλιόπης, κας Χατζημάρκου Ευαγγελίας και κου Ντακούμη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας:2242361426-490).

πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής
Προηγούμενο άρθρο
13 προσλήψεις στο Δήμο Ναυπλίου
Μενού