8 προσλήψεις στη Καλαμάτα

Κοινοποιήστε το άρθρο

workers-1-1024x982-300x287Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» έργου: 2014ΣΕ01480003 «Συντήρηση και αποκατάσταση πύργου Δουράκη Καστάνιας».Οι θέσεις αφορούν:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος (με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία)
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάστασ η και ανάδειξη μνημείων)
  • 6 Εργατοτεχνίτες Ε (για αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μεθώνης 10 & Κανάρη Τ.Κ.24100,Καλαμάτα (τηλ. επικοινωνίας: 2721022534 & 2721026770) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής <ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26/05/2014 έως και 30/05/2014 και κατά τις ώρες από 10.00π.μ. έως 14.00π.μ.).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *