31 προσλήψεις στο Δήμο Χανίων

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (22)Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του /ήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 19 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων- Συνοδών Απορριμματοφόρων
  • 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Καδοπλυντηρίου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: /ήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου 3υναμικού υπόψη κας Α. Λυρώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2821341674).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *