Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών -γυναικών ) του έτους 1024.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 116

limeΑνακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών -γυναικών ) του έτους 1024. 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη η πλήρωση των Θέσεων κατανέμεται ως εξής:
α) Ποσοστό 30% δηλαδή 33 θέσεις απο πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
β) Ποσοστό 20% δηλαδή 22 θέσεις από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
γ) Ποσοστό 30% δηλαδή 33 θέσεις από πτυχιούχους Πλοίαρχους προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
δ) Ποσοστό 20%δηλαδή 22 θέσεις από πτυχιούχους Μηχανικούς προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 
1) Οι υποψήφιοι πέραν θα πρέπει :
  α) Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
 β) Οι προερχόμενοι από ιδιώτες να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίθμων εν ενεργεία      Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα να μην έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.
δ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
ε) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ  στα αντικείμενα : 1) επεξεργασία κειμένων, 2) υπολογιστικά φύλλα και 3) υπηρεσίες διαδικτύου .
στ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ή οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις. Ειδικά, καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1.60 μ. αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό
η) Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα
θ) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει η χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους
ι) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική )είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δυο προηγούμενων.
 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
 ΕΣΠΑ-Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)
Μενού