Διευκρινίσεις για τα ποσά που «διασώζονται» από τις κατασχέσεις δίνονται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

ikkkkaΔεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ

Στην εγκύκλιο καταγράφεται το όριο που είναι ακατάσχετο αλλά και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως:

• Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι τις 6 Απριλίου για συνολικές οφειλές μικρότερες του ποσού αυτού αίρονται, κατόπιν υποβολής αίτησης.

• Δεν επιβάλλεται κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων (ως τρίτων) εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ιδρυμα δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Σημειώνεται πως με νόμο καθιερώθηκε η αύξηση του ορίου του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων για χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται περιοδικά, από 1.000 ευρώ σε 1.500 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 1/4 αυτών. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.

Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την 6η Απριλίου και εμπίπτουν στο ακατάσχετο ποσό αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση. Για να γίνει αυτό απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων.

Πάντως η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθώς ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7 Απριλίου). Επομένως ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν επιστρέφονται.

Τέλος αναφέρεται πως με νόμο θεσπίστηκε το ακατάσχετο για απαιτήσεις φυσικών προσώπων από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Το ποσό αυτό πάει στις 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

• Στο μεταξύ σε εγκύκλιο του ΟΓΑ γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση χρεών. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως οι οφειλές των αγροτών άνω των 5.000 ευρώ έχουν μεταφερθεί από τον Ιανουάριο στο ΚΕΑΟ.

Πηγή: ethnos.gr
K. Κοκκαλιάρη

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Google: Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τιμόνι και φρένα
Προηγούμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για την αργία των δημοσίων υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα
Μενού