Παράταση στο πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

αρχείο λήψηςΠαρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β’ 1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες.

Η χρηματοδότηση του Ταμείου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα, με συνολική δαπάνη ύψους 460 εκατ. €

Ενεργοποιείται η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε, προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων  επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και  δάνεια έναντι  επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πόροι του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τελικών καταπτώσεων των εγγυημένων τραπεζικών δανείων.

Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων του  ΤΕ-ΤΕΠΙΧ είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες απευθύνονται στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες είναι αρμόδιες  για :

  • την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων,
  • την έγκριση των δανείων και
  • την υποβολή των σχετικών αιτημάτων για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ με πόρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «Ταμείο Εγγυοδοσίας –ΤΕΠΙΧ» :

  • Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας
  • Eurobank
  • Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
  • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
  • Alpha bank

 ————————————————————————————

 • Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Σκοπός

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

  1. Eurobank
  2. Εμπορική Τράπεζα
  3. Ελληνική Τράπεζα
  4. Εθνική Τράπεζα
  5. Alpha Τράπεζα
  6. Τράπεζα Αττικής
  7. Παγκρήτια Τράπεζα
  8. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
  9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
  10. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
  11. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  12. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
  13. Probank

Παρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Για όλες τις πληροφορίες εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, antagonistikotita.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
19 προσλήψεις στο Δήμο Τανάγρας
Προηγούμενο άρθρο
Μείωση 5% στις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου
Μενού