14 προσλήψεις στο Δήμο Τήνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

1,2O Δήμος Τήνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 11 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 2 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 84200 Τήνος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Σωτηρίας Καλογερά (τηλ. επικοινωνίας: 22833-60114).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άκτιου-Βόνιτσας
Προηγούμενο άρθρο
28 θέσεις στο Σύνδεσμο Λαυρεωτικής- Αιτήσεις έως 3/6
Μενού