11 άτομα στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (9Η Ε.Β.Α.)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

αρχείο λήψης (4)Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (9Η Ε.Β.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κωδικός θέσης                                                                          Περιοχή                                           Ειδικότητα                Χρόνος Απασχόλησης            Άτομα

101*     9η Ε.Β.Α.        Πύργος Τριγωνίου                    Θεσσαλονίκη                     ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων              4 μήνες                                    2
102*     9η Ε.Β.Α.        Ροτόντα                                         Θεσσαλονίκη                     ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων              4 μήνες                                    2
103*     9η Ε.Β.Α.        Επταπύργιο                                  Θεσσαλονίκη                     ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων              4 μήνες                                    1
104*     9η Ε.Β.Α.        Άγιος Νικόλαος  Ορφανός     Θεσσαλονίκη                     ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων              4 μήνες                                    1
105       9η Ε.Β.Α.        Επταπύργιο                                  Θεσσαλονίκη                      ΔΕ Νυχτοφυλάκων                          4 μήνες                                   1
106       9η Ε.Β.Α.        Ροτόντα                                          Θεσσαλονίκη                      ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων              4 μήνες                                   1
107**  9η Ε.Β.Α.        Θεσσαλονίκη                                                                                    ΥΕ Καθαριστών                               4 μήνες                                    1
108       9η Ε.Β.Α.        Κάστρο Πλαταμώνα                        Πιερίας                              ΔΕ Ημερησίων  Φυλάκων            4 μήνες                                   2

 

*Οι Ημερήσιοι Φύλακες ΔΕ με κωδικό θέσης 101,102,103,104 θα μετακινούνται σε όλους τους τόπους απασχόλησης Θεσσαλονίκης (Πύργος Τριγωνίου- Ροτόντα- Επταπύργιο- Άγιος Νικόλαος Ορφανός- Κρύπτη Αγίου Δημητρίου-Λουτρά Παράδεισος).

** Ο Καθαριστής ΥΕ με κωδικό θέσης 107 θα απασχολείται στους τόπους απασχόλησης Θεσσαλονίκης: Επταπύργιο- Ροτόντα-Κρύπτη Αγίου Δημητρίου- Πύργος Τριγωνίου- Λουτρά Παράδεισος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 9 ηΕφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 540 03, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Εφορείας (τηλ. επικοινωνίας: 2313310422).

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
13 προσλήψεις στο Δήμο Κισάμου
Προηγούμενο άρθρο
20 θέσεις εργασίας στο ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας
Μενού