5 προσλήψεις στην 2η ΕΒΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 66

images (7)Η 2η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στην Αθήνα, στη Νάξο και στη Μήλο) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
  • 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Καθαριστές/τριες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Κλεψύδρας 2, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 210-3218075).

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αλλαγές στο σχολικό έτος
Προηγούμενο άρθρο
4 θέσεις εργασίας στο δήμο Παιονίας
Μενού