Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

images (1)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα για τις θέσεις που ακολουθούν:

  • 651 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ 8 μήνες 2
  • 652 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ 8 μήνες 2
  • 653 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ 8 μήνες 1
  • 654 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Βοηθοί Ραδιοτεχνίτες) 8 μήνες 4
  • 655 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΔΕ Χειριστών Η/Υ 8 μήνες 5
  • 656 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 1
  • 657 Διεύθυνση πληροφορικής Αθήνα ΥΕ Εργάτες/τριες

Υποβολή Αιτήσεων : 05.06.2014 – 14.06.2014

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψη κας Μίχου Παρασκευής ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206115).

Για όλες τις πληροφορίες εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, ΔΕΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σεμινάρια «Καινοτομία και Νέες Μορφές Συνεργασίας σε μικρές επιχειρήσεις»
Προηγούμενο άρθρο
Εκπαιδευτική πύλη με 400 ασκήσεις για παιδιά 3-7 ετών
Μενού