Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού 2014»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 82

αρχείο λήψης (14)Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

  • ΕΞΙ (6) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΕΞΙ (6)ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (Δημοτικής Εκπαίδευσης)  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΕΞΙ (6) ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΕΞΙ (6) ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΙ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΕΞΙ (6) ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΕΝΑ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα
  • ΔΥΟ (2) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα & εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
  • ΔΥΟ (2) ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα & εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
  • ΔΥΟ (2)  ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ  – ΠΕ με την αντίστοιχη ειδικότητα & εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

α)Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης  οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
45 θέσεις εργασίας στο Ρέθυμνο
Προηγούμενο άρθρο
Με ένα e-mail έρχεται φέτος το χαράτσι για τα ακίνητα
Μενού