162 επικουρικοί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 105

iatroi-300x171Ο υπουργός Υγείας αποφάσισε την πρόσληψη 162 γιατρών από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  • Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας.

Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.

  • Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της.
  • Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ και δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 5-6-14 ΕΩΣ 19-6 -14

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αύξηση μισθού με μείωση των εισφορών για 1.700.000 εργαζόμενους
Προηγούμενο άρθρο
77 προσλήψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μενού