3 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

αρχείο λήψης (4)Το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη ανακοινώνει την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) απασχόλησης.

  • Θέση 1: Δασεργατικές δραστηριότητες, εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εργασίες κατασκευαστικής και/ή οικοδομικής φύσης, γενικές τεχνικές εργασίες, επιδιορθώσεις, χειρισμός αλυσοπρίονου, ταξινομημένη αποθήκευση φορτίων καυσοξύλων κλπ
  • Θέση 2: Καθαριότητα εγκαταστάσεων και/ή υπαίθριων-φυσικών χώρων

Γενικά προσόντα:

Ι) ηλικία 18-65 ετών

ΙΙ) καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα αντίστοιχη των απαιτήσεων που απορρέουν από την ως άνω περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Ειδικά προσόντα:

Εμπειρία εργασιών σχετικών με τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Δάσους και των εγκαταστάσεών του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δυο όψεων),
  2. υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: α) είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (ή κάρτα ανεργίας), β) δεν απασχολήθηκε στο Δημόσιο (ή αν απασχολήθηκε, σε ποια υπηρεσία), γ) πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07,
  3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο ΟΤΑ,
  4. πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από οικείο ΟΤΑ (Ν.2647/98, αρ.4, παρ.5)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δασαρχείου Ταξιάρχη (Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη, γραφείο Διοικήσεως) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δασαρχείου Ταξιάρχη.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συντάξεις – εξπρές για 50.000 ασφαλισμένους
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ για τον Απρίλιο 2014
Μενού