13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λίμνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

workers-1-1024x982-300x287Ο Δήμαρχος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

Αναλυτικά οι θέσεις είναι

  • 101 Δήμος Λήμνου Λήμνος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3
  • 102 Δήμος Λήμνου Λήμνος ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρων(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3
  • 105 Δήμος Λήμνου ΛήμνοςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα 97 HP πολυμηχάνημα AMBIENTE)8 μήνες 1
  • 106 Δήμος Λήμνου Λήμνος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτής Γαιών-Γκρέϊντερ) 8 μήνες 1
  • 107 Δήμος Λήμνου Λήμνος ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 8 μήνες 5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Λήμνου, Τ.Κ. 81400, Μύρινα Λήμνου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Φωτεινής Μαρή (τηλ. επικοινωνίας: 2254350000 και 2254350032).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λήμνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
37 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Προηγούμενο άρθρο
37η Γιορτή Βιβλίου στο περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών
Μενού