4 προσλήψεις στο Δήμο Σερίφου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

JOBS-5-300x192Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σερίφου, που εδρεύει στη Σέριφο.Οι θέσεις είναι:

  • 1 ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 3 ΥΕ 14 Βοηθητικό Προσωπικό (Για αποκομιδή απορριμμάτων & καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ, Τ.Κ. 84005 ΣΕΡΙΦΟΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, απευθύνοντάς την υπόψη κας Λυμβαίου (τηλ. επικοινωνίας: 22810 51210- 52311 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, που θα εξεταστούν από τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά
Προηγούμενο άρθρο
80 προσλήψεις στο Δήμο Χαλκιδέων
Μενού