80 προσλήψεις στο Δήμο Χαλκιδέων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

αρχείο λήψης (12)Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκιδέων, Ληλαντίων και Μεγασθένους , Τ.Κ. 341 00 – Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών, υπόψη κ. Παυλάκη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2221355126).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 07/06/2014 έως και Δευτέρα 16/06/2014.

 

Πηγή: newsedu.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 προσλήψεις στο Δήμο Σερίφου
Προηγούμενο άρθρο
Διεθνής διαγωνισμός δοκιμίου στην Ιαπωνία
Μενού