ΕΛΑΣ: 250 προσλήψεις για ψυχολόγους, μεταφραστές και κοινωνικούς λειτουργούς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 132

elas1-300x205Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με διακόσια πενήντα (250) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

  • 75 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 75 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 100 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-  ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (για τις  γλώσσες Αραβική, Φαρσί,  Νταρί, Χίντι, Μπάγκλα ή  Μπεγκάλι, Παστού, Ουρντού,  και Παντζαμπί)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Έλληνες πολίτες και για τις θέσεις των Μεταφραστών-Διερμηνέων, δύναται να είναι και αλλοδαποί υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα μας. Η ως  άνω άδεια πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής  δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών ή έργου.

2. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει:
α) να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα  κακουργήματος ή των εγκλημάτων που αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της  Ανακοίνωσης. Υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα  αναφερόμενα ως άνω εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πρόσληψης,  αποκλείονται όμως αν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου δεν έχει εκδοθεί  αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
β) να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο  χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
γ) να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Αστικού Κώδικα).
3. Τα απαιτούμενα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προσόντα πρέπει να  συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής  όσο και κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται  αναρτημένο στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του  Πολίτη (Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ: 10177 Αθήνα) και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της  Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο «www. astynomia.gr».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, ως εξής:

Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/237-η΄
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Επιτελείο
Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
Τμήμα: 2ο
υπόψη κ. ΚΙΟΥΣΗ Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας 210 6922318)
Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος  αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 25 Ιουνίου 2014. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας  μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεπέρασαν τις 8.500 οι αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών του ΥπΑΑΤ
Προηγούμενο άρθρο
10 υπάλληλοι στα Pilot Coffee
Μενού