Προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος με προνόμια υπέρ ελληνικών προτάσεων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

αρχείο λήψης (4)Στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων (Στρατηγική Πρωτοβουλία, Strategic Initiative) που έχει λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA) για τη βελτίωση του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής των κρατών – μελών του, έχει επιλεχθεί μια σειρά δράσεων στον τομέα της πρόσβασης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων με στόχο την εφαρμογή προνομίων υπέρ των προτάσεων / προσφορών που προέρχονται από ελληνικούς φορείς. 

Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να προκηρυχθούν στο εγγύς χρονικό διάστημα και τα αντικείμενά τους είναι τα ακόλουθα:

  • Science operations back-up data centre
  • Science operations hardware monitoring
  • Planck added value interfaces
  • Science raw data archive and data ingestion system
  • Science archives configuration control infrastructure
  • Science operations status room
  • GAIA spectral classification added value
  • GAIA temporal analysis added value
  • GAIA added value portal and transient alert

Με στόχο την κατά το δυνατό υψηλότερη συμμετοχή και επιτυχία ελληνικών φορέων (εταιρίες, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) στις παραπάνω  επικείμενες Προκηρύξεις, η ΓΓΕΤ τους καλεί να εξετάσουν τις εν λόγω δράσεις ώστε να εντοπίσουν εκείνες που βρίσκονται κοντά στο αντικείμενό τους, να παρακολουθούν το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προκηρύξεων της ESA (EMITS) ώστε να έχουν έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις  Προκηρύξεις των συγκεκριμένων δράσεων και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των Προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και τον καλύτερο συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής, η ΓΓΕΤ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών, κο Β. Καλερίδη (τηλ. 210-7458118, δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου vkas@gsrt.gr) και Μ. Κώτσια (τηλ. 210-7458115, δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου m.kotsias@gsrt.gr).

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ευνοϊκές διατάξεις για σύνταξη στα 53
Προηγούμενο άρθρο
Κανονικά τα πιστοποιητικά από το Taxisnet
Μενού