6 θέσεις στη ΛΓ΄εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

121-300x225Η ΛΓ΄ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη ̟προσω̟πικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Ε̟πιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικό̟πολης Νομού Πρέβεζας

Την ̟προκήρυξη ̟πρόσληψης του ̟παρακάτω ̟προσω̟πικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων α̟πό την υ̟πογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6)μηνών.

  • ΔΕ Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση στο κτίσιμο π̟έτρας και σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών
  • ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες ( με εξειδίκευση στοκτίσιμο ̟πέτρας και σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες)

Όλες οι πληροφορίες εδώ: Απόφαση.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σε απεργία από σήμερα οι υπάλληλοι των Πανεπιστημίων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας για νηπιαγωγούς
Μενού