Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

images (8)Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) αναθέτει σε τρία (3) άτομα για διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα παράτασης, έως τη λήξη του εν λόγω έργου) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου την αξιολόγηση αγρονομικών χαρακτήρων, μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς και test καταπονήσεων των ποικιλιών ντομάτας που παράγονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γονιδιωματικής», “NUTRITOM”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κανελλή Άγγελο, καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Αναλυτικά ζητούνται:

  • 1 Άτομο Φροντιστής Καλλιέργειας / Προσωπικό Υποστήριξης / ΔΕ Τεχνικό προσωπικό
  • 1 Άτομο Διδάκτορας Γεωπονίας / Απλός Ερευνητής
  • 1 Άτομο Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών-Χημείας / Απλός Ερευνητής

Υποβολή και Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη διεύθυνση: Άγγελος Κανελλής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη έως τις 13/06/2014 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τομέα ή Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-991775 ή 997619.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θερινό επιστημονικό σχολείο για μαθητές
Προηγούμενο άρθρο
∆ιευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πιλοτική ∆ράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»
Μενού