Θέσεις εργασιας στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 82

images (23)Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ρόδο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 1 ΠΕ Οικονομολόγων
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων (Ρόδος)
  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων (Κάλυμνος)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΝΑ- Ενεργειακή Α.Ε. Ν.Α., Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, υπόψιν κας Δέσποινας Χατζηαποστόλη (τηλ. επικοινωνίας: 2241360620). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα “Follow the Sun” για απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας
Προηγούμενο άρθρο
Στα τέλη Ιουνίου 3 προκηρύξεις για 600 μόνιμους υπαλλήλους στη ΔΕΗ
Μενού