Καθηγητές στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

images (7)Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (Οργανισμός ΣΕΘΑ) προκηρύσσει το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, της μη κάλυψης μερικώς ή ολικώς των θέσεων, οι οποίες προκηρύσσονται.

Οι εν λόγω καθηγητές θα διορισθούν από 01 Σεπ 2014 έως 31 Αυγ 2015 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα  με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Γενικά Προσόντα : Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα :

  • α.      Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.
  •  β.      Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
  •  γ.      Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • δ.      Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία ή ανυποταξία.
  • ε.      Να έχουν υγεία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Για να δείτε δήλωση του νόμου 105 καθώς και την αίτηση κάντε κλικ εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, etha.army.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αλλαγές στον αριθμό εισακτέων στα ΑΕΙ
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα “Follow the Sun” για απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας
Μενού