17 προσλήψεις στο Δήμο Ιεράπετρας

Κοινοποιήστε το άρθρο

workers-300x300Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιεράπετρας  που εδρεύει στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 14 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 2 ΔΕ Οδηγών (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων ( Προωθητής γαιών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ιεράπετρας, πλατεία Κανουπάκη, Τ.Κ.: 72200, Ιεράπετρα,, απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κας Εμμανουέλα Λιαπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28423-40317, 390).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *