9 προσλήψεις στην 22η ΕΒΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 63

αρχείο λήψης (11)Η 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Ναύπακτο  του Νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 7 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
  • 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Καθαριστών/τριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τις 09:00 π.μ. έως 01:00 μ.μ., είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:22η ΕΦΟΡΕΙΑ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σουλίου 4 -Τ.Κ. 30 300 – Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στην κα Μαλλά Όλγα (τηλ. επικοινωνίας: 26340-27240).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ – Δελτίο Τύπου για ΝΕΕ Καινοτομία
Προηγούμενο άρθρο
Αλλαγές στον αριθμό εισακτέων στα ΑΕΙ
Μενού