ΕΛΓΟ: Προσλήψεις 150 πτυχιούχων για ερευνητικά έργα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

αρχείο λήψης (14)Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα καλεί τους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό, να υποβάλουν προτάσεις για την υλοποίηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), ο ΕΛΓΟ Δήμητρα είναι δικαιούχος της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό MIS 453350, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο θεματικό άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης της Πράξης είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ αποτελεί 100% Δημόσια Δαπάνη και χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΑΔ, με πόρους της Ελλάδας και της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ποιοι υποβάλλουν αιτηση

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έργων ΕΤΑΚ έχουν όλοι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που μπορούν να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν καινοτόμες ιδέες, που αφορούν σε εφαρμοσμένη έρευνα, με άμεση πρακτική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα.

Η υλοποίηση των έργων ETAΚ θα γίνει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στις υποδομές των Ερευνητικών Μονάδων (Ινστιτούτα, Κέντρα Γεωργικής Έρευνας και Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει στην Πράξη απαιτείται:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agroetak@nagref.gr το έντυπο «Τεχνικό Δελτίο Έργου ΕΤΑΚ» .

Να επιλεγεί η πρότασή του κατόπιν αξιολόγησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή και την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Δρ Ε. Βαβουλίδου – 2108175402, κ. Μ. Χατζή – 2108175407 και κ. Σ. Ηλιάδου – 2108175487, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.agroetak@nagref.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων: Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και τοπική ώρα 15:00.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Κεντρική Μακεδονία Ινστιτούτο Σιτηρών
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
Ινστιτούτο Βάμβακος & Βιομηχανικών Φυτών
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής
Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
Καπνικός Σταθμός Έρευνας & Κέντρο Διανομής Σπόρων Καπνού
Στερεά Ελλάδα Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας
Βόρειο Αιγαίο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Λέσβου
Ανατολική Μακεδονία Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας
Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος
Θεσσαλία Ινστιτούτο Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου
Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας
Ηπειρος Ινστιτούτο Γάλακτος
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων
Δυτική Ελλάδα Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας
Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου
Πελοπόννησος Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας
Κρήτη Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων
Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου

 

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν εκμάθηση ισπανικής γλώσσας σε διάφορες περιοχές από τον Όμιλο για την UNESCO
Προηγούμενο άρθρο
Σχέδιο απασχόλησης «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» για 78 ανέργους στην Περιφέρεια Αττικής
Μενού