Πρόγραμμα ΙΚΥDA 2015 μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 135

αρχείο λήψης (3)Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν ένα πρόγραμμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) και ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας, που εκπροσωπούνται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών οι οποίες καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα κοινό ερευνητικό σχέδιο η κάθε μία, με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2015 – Programm fuer projektbezogenen Personenaustausch). Για το έτος 2015 το IKY και η DAAD θα χρηματοδοτήσουν έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά σχέδια (Έναρξη χρηματοδότησης: 1/1/2015).

Το πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε ομάδες νέων επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου.
Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το εν θέματι πρόγραμμα περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τους όρους της προκήρυξης, καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα αποστέλλοντας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Αθήνα) τη σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς καθώς και ηλεκτρονικώς -σε CD ή με e-mail- (την αίτηση, το σχέδιο της πρότασης και τα βιογραφικά σημειώματα) έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού