13 προσλήψεις στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

images-85Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατρία (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  που εδρεύει στην Πεύκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

  • 100 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ 10
  • 101 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄ 8 ΜΗΝΕΣ 1
  • 102 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  8 ΜΗΝΕΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Ελ.Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Κοντού Σταμάτη ή κας Μιχαλακοπούλου Ιόλης (τηλ. επικοινωνίας: 210-6145103 – 210-6145124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Όλη η ανακοίνωση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, dimospefkis.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανάσα για τους πολίτες – Με δόσεις η πληρωμή τελών στους δήμους
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην Coco – Mat
Μενού