51 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

workers-1-1024x982-300x287Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.»  που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΠΕ Γεωπόνος
 • 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού κλάδου)
 • 1 ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
 • 4 ΔΕ Ταμίες
 • 6 ΔΕ Σερβιτόροι
 • 6ΔΕ Βοηθοί Σερβιτόροι
 • 6ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου
 • 3ΔΕ Υπάλληλοι εμπορικών Καταστημάτων
 • 1 ΔΕ Υπάλληλος υπεύθυνος τροφοδοσίας
 • 5 ΔΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου (μπουφετζήδες)
 • 1 ΔΕ Ελεγκτής εισπράκτορας
 • 2 ΥΕ Υπάλληλοι αναψυκτηρίου (λαντζιέρηδες)
 • 4 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
 • 4 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας
 • 3 ΥΕ Εργάτες ομπρελών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου – Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία με το δ.τ. «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», Πλατεία Ελευθερίας (όπισθεν Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου) Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στη Διοίκηση της εταιρείας, υπόψιν κου Ιατρού (τηλ. επικοινωνίας: 2241037090).

Δείτε εδώ όλη την Ανακοίνωση

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σχέδιο απασχόλησης «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» για 78 ανέργους στην Περιφέρεια Αττικής
Προηγούμενο άρθρο
Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού. Κάντε τις ιδέες σας πράξη
Μενού