3 ναυαγοσώστες στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

images (2)Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγ. Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.

Οι θέσεις αφορούν:
  • 3 Ναυαγοσώστες

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία της Δ.Α.Ε.Α.Ν. (Μαρίνα Αγ. Νικολάου) , αρμόδια υπάλληλος Αλετρά Μαρία τηλ. (2841-0-82384 ) μέσα σε προθεσμία δυο (2) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Τίτλος σπουδών

4. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη 5 ΠΕ Νηπιαγωγών στο Δήμο Ρεθύμνης
Προηγούμενο άρθρο
215 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
Μενού