Προσλήψεις 2014: 14.000 θέσεις στο Δημόσιο για το τρέχον έτος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

images (8)Έως και 14.000 προσλήψεις στο Δημόσιο εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2014, με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Από αυτές 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, μέχρι το 2018 προβλέπονται συνολικά 65.728 προσλήψεις. Ωστόσο ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων θα μικρύνει, καθώς ο αριθμός των προβλεπόμενων αποχωρήσεων ανέρχεται σε 93.385.

Για το έτος 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Προσλήψεις και αποχωρήσεις έως και το 2018 προβλέπονται στους εξής φορείς:

• Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.

• Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κλπ. ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού. Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρμόζεται ο κανόνας 1:10 βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού προσλήψεων με προτεραιότητα στην απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, προωθείται αίτημα του φορέα προς το ΥΔΙΜΗΔ για την πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία υποχρεωτική αποχώρηση του φορέα.

• Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 με σχετική απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τα έτη 2015 έως και 2018, ο αριθμός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).

• Στο Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.

• Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών έχει προγραμματιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.

• Ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων στον τομέα της Υγείας, που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

• Ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων για τους ΟΤΑ α’ βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) για τα έτη 2014-2015 βασίστηκε στον κανόνα 1:10 καθότι θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού μόνο Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης.

• Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.

Πηγή: newsbomb.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 θέσεις εργασίας στο δήμο Πατρέων
Προηγούμενο άρθρο
Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή αλλά όχι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Μενού