11 προσλήψεις στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

images (11)Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 7 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων στα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα και στον οδοκαθαρισμό
  • 4 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Τ.Κ. 17235 Δάφνη, υπόψη κας Χριστάκη Αθηνάς (τηλ. επικοινωνίας: 213-2037835).

Όλη η ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δεν επανέρχεται ο 13ος μισθός στο Δημόσιο – Τι θα ισχύει με τα “μπόνους”
Προηγούμενο άρθρο
Προς παράταση της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις
Μενού