6 προσλήψεις στο Δήμο Κόνιτσας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

images (26)Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κόνιτσας που εδρεύει στην Κόνιτσα Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής:

  • 1 ΔΕ ΧειριστώνΜηχανημάτων Έργων (jcb)
  • 1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων- Φορτηγών (για την υπηρεσία καθαριότητας)
  • 4 ΥΕ Εργατών/τριών (για την υπηρεσία καθαριότητας)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήμος Κόνιτσας, Πλατεία ημαρχείου, Τ.Κ. 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ, υπόψιν κ Τσούβαλη Έφη (τηλ. επικοινωνίας: 2655360313).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης της ΕΛΑΣ
Προηγούμενο άρθρο
Τι αλλάζει σε μισθούς και επιδόματα
Μενού