Δεκάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Porto Carras Grand Resort

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

images (1)To ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό.Οι θέσεις είναι:

 • Revenue Manager (Code : RM)

Προσόντα:

 •  Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής Κατεύθυνσης
 •  Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •  Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες
 •  Γνώση Δ.Λ.Π. και reporting
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 •  Άριστη γνώση και ευχέρεια στην χρήση SAP
 •  Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •  Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 •  Ομαδικό πνεύμα
 •  Δυνατότητα διαμονής στη Σιθωνία Χαλκιδικής

 

 • Προϊστάμενος Συντήρησης – Εργοδηγός (Code ΜPC)

Προσόντα:

 •  Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής
 •  Απαραίτητη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 •  5ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) απαραίτητη σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

 • Πολιτικός Μηχανικός- Μηχανολόγος Μηχανικός (Code ΜΕPC)

Προσόντα:

 •  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου
 •  7ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) επιθυμητή σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες
 •  Γνώση εφαρμογής διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

 

 • Υπάλληλος Τμήματος Guests Relations (Code: GR)

Προσόντα:

 •  Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στα Οικονομικά ή Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα
 •  5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες
 •  Απαραίτητη γνώση Ρώσικων
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 •  Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

 • Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων (Code: SL)

Προσόντα:

 •  Πτυχίο Ανώτατης ή αντίστοιχης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα
 •  Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο
 •  Γνώση Ξενοδοχειακής αγοράς
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων

 • Διευθυντής Μαρίνας (Code: MRPC )

Προσόντα:

 •  Πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
 •  Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε σκάφη αναψυχής σε ελλιμενισμούς, χωροθετήσεις, τακτοποιήσεις σκαφών κλπ
 •  Γνώση εφαρμογής διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας πελατών και σκαφών αναψυχής
 •  Γνώσεις και ικανότητες πωλήσεων
 •  Άριστη γνώση Αγγλικών
 •  Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 •  Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 •  Ομαδικό πνεύμα
 •  Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες

 

 • Υπάλληλος Τμήματος Μάρκετινγκ (Code: MKT)

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής αντίστοιχης κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες.
 • Γνώση της αγοράς διαφήμισης και υλοποίησης διαφημιστικών ενεργειών.
 • Γνώση υλοποίησης ενεργειών πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών (Marketing Plan & Action Plan).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η Γνώση Ρώσικων.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Άριστη γνώστη Photoshop.
 • Γνώση χρήσης των social media ως εργαλείο ενημέρωσης, προώθησης και πωλήσεων

 • Μασέρ – Θεραπευτές (Code: ΤΗΜ) και Αισθητικούς (Code: ΤΗΒ)

Προσόντα:

 • Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κέντρο, City spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού των κέντρων Θαλασσοθεραπείας.
 • Απαραίτητη γνώση Ρώσικων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 2109955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2014 – Έως και σήμερα Τετάρτη στις 20:00
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο
Μενού