Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ – ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (1)Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 201  ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  8 ΜΗΝΕΣ  2
  • 202  ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ  (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) 8 ΜΗΝΕΣ  1
  • 205 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1
  • 206 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
  • 208 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  Υ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ  8 ΜΗΝΕΣ  4
  • 211 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 2
  • 212 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ) 8 ΜΗΝΕΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ υπόψη κυρίας ΜΑΛΙΦΟΥΚΑ Νικολέττας τηλ: 27910-22151 εσ. 32614, κυρίου ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ Γεωργίου τηλ: 27910-22151 εσ. 32650.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 για ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 1/2014 για ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Παράρτημα ΣΟΧ 1/2014 για ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Υποβολή Αιτήσεων από 18.06.2014 έως και 27.06.2014

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, dei.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *