Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ – ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

images (21)Η  ΔΕΗ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου.Οι θέσεις είναι:

  • 201 ΑΗΣ Αθερινόλακκου  Νομός Λασιθίου ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ – 8 μήνες – 1 θέση
  • 202 ΑΗΣ Αθερινόλακκου  Νομός Λασιθίου  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  – 8 μήνες – 1 θέση
  • 203 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Νομός Λασιθίου ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – 8 μήνες – 8 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ Αθερινόλακκου , Τ.Κ.72059 Χανδρας Σητείας απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. Ξεκινάκη Βικτώρια (τηλ. επικοινωνίας: 28420-63162).

Ανακοίνωση  ΣΟΧ2/2014 για ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Έντυπο Αίτησης για ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Παράρτημα για ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Παράρτημα Η/Υ για ΑΗΣ Αθερινόλακκου
Αρμόδια Υπάλληλος : Β. Ξενικάκη τηλ. 28430 63162

Υποβολή Αιτήσεων από 18.06.2014 έως και 27.06.2014

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, dei.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις, νηπιαγωγών, θεατρολόγων, δασκάλων στο ΤΕΙ Αθήνας
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στα καταστήματα Λητώ
Μενού