Προσλήψεις, νηπιαγωγών, θεατρολόγων, δασκάλων στο ΤΕΙ Αθήνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

αρχείο λήψης (4)Σε προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών σε ειδικότητες που αφορούν νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους και βρεφονηπιοκόμους θα προχωρήσει το ΤΕΙ Αθήνας για το τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης για τα ακόλουθα μαθήματα:

TΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Λ. Δημοκρατίας 65,Τ.Κ. 131 22 -΄Ιλιον)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τηλ. 210 5387092, 210 2614721
Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ. 8/12-5-2014

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες ειδικότητας Πληροφορικής ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Πληροφορική με εξειδίκευση στις Επιστήμες Αγωγής»
ΜΑΘΗΜΑ (Θεωρία)
Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
(Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
1. Αγωγή Βρέφους Ι
2. Αγωγή Βρέφους ΙΙ
3. Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι
4. Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ
5. Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι 8
6. Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ
(Ειδικότητα Πληροφορικής με εξειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής)
1. Πληροφορική στην Προσχολική Αγωγή

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες ειδικότητας Παιδαγωγού ή Παιδιάτρου ή Μουσικοκινητικής Αγωγής ή Θεατρολογίας ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παιδαγωγικά»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Θεωρία)
1. Ειδική Αγωγή
2. Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Αγωγή
3. Διαπολιτισμική Αγωγή
4. Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες
5. Παιδαγωγική
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Επιστήμες του Περιβάλλοντος»
ΜΑΘΗΜΑ (Θεωρία)
Περιβαλλοντική Αγωγή
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παιδιατρική»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Θεωρία)
1. Παιδιατρική
2. Νεογνολογία
3. Παιδιατρική Ι
4. Παιδιατρική ΙΙ
5. Παιδιατρική ΙΙΙ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Μουσικοκινητική Αγωγή»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Θεωρία)
1. Μουσικοκινητική Αγωγή Ι
2. Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Θεατρολογία»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Θεωρία)
1. Θεατρικό Παιχνίδι
2. Κουκλοθέατρο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1. Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης Ι (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
2. Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
3. Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
4. Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
5. Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
6. Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ)
7. Μουσικοκινητική Αγωγή Ι (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ή άλλου 9 Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Μουσικοκινητική –Χορό – Ρυθμική)
8. Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ή άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Μουσικοκινητική – Χορό – Ρυθμική)
9. Κουκλοθέατρο (Με ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ή άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στο Κουκλοθέατρο)
10.Θεατρικό Παιχνίδι (Με ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής ή άλλου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στο Θεατρικό παιχνίδι ή στη Θεατρική Τέχνη)
11.Αισθητική Αγωγή (Ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής)
12.Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (Ειδικότητα Παιδαγωγικής)

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr και στη συνέχεια εκτυπώνεται μόνο η υποβληθείσα αίτηση και κατατίθεται μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 12-6-2014 μέχρι και 1-7-2014.
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από έξι (6) μαθήματα ανά τμήμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα) και στις αιτήσεις τους πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας οι Τομείς (όπου υπάρχουν) και τα Μαθήματα. Όσοι έχουν ήδη εισάγει δεδομένα του βιογραφικού τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να επιβεβαιώσουν την καταχώρησή τους και να προσθέσουν τυχόν νέα στοιχεία τους (π.χ. προϋπηρεσία, δημοσιεύσεις κ.ά.).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Πηγή: paideia-ergasia.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα Media Markt
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ – ΑΗΣ Αθερινόλακκου
Μενού